„Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület
2020. 05. 29. közgyűlési jegyzőkönyv

 

Helye: 8000.Székesfehérvár, Tátra u. 61.
Időpontja: 2020 .05.29. péntek 18 óra

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Az Egyesület Elnöke köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést, megállapítja a jelenléti ív alapján a létszámot, megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, majd javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket:

 

Levezető elnök: Radetzky Jenőné
Jegyzőkönyvvezető: Viniczai Katalin
Jegyzőkönyv-hitelesítő: dr Szilágyiné dr Kertész Júlia
Szavazatszámláló tagok: Radetzky Jenőné, Janó Andorné

 

Napirendi pontok
1. Köszöntő és beszámoló a „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület 2019. évi tevékenységéről. Tartja: Janó Andorné elnök
2. Beszámoló a 2019-as pénzügyi évről, közhasznúsági jelentés.
Tartja: Elbertné Ruzicska Ilona gazdasági vezető.
4. Szavazás a beszámolókról és a 2019 évi közhasznúsági jelentés elfogadása.
Tartja: Radetzky Jenőné
A közgyűlés az Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2019-es pénzügyi évről szóló beszámolót, és a közhasznúsági jelentést nyílt szavazással, és egyhangú határozattal elfogadta.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással 15 fő igen, 0 nem, 0 fő tartózkodás szavazattal meghozta határozatát.

 

5. 2019-2020. évi tervek. Tartja: Janó Andorné
A közgyűlés egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadta az Egyesület 2019-2020 évre vonatkozó terveit.

 

7. Egyéb

 

Hatályos: a közgyűlés napjától.

 

Határozat száma: 2020/1 .

 

A levezető elnök a közgyűlést 17,55 órakor bezárja.